Upprätta innervägg – tänk på det här

Ibland kan det vara skönt med en rumsavdelare och vill man ta steget fullt ut, kan man sätta upp en innervägg och få ytterligare ett rum i bostaden när familjen utökas eller när tonåringen vill ha en egen sfär. Innerväggar kan man bygga själv med en skarp beskrivning och lite händiga egenskaper. Vi guidar dig steg för steg i hur du ska tänka.

1. Planeringen och uppmätningen

Rätt uppmätning och ingående planering är först ut i innerväggs-projektet. Regelverket ska uppmätas, spånskivornas och gipsskivornas antal ska beräknas och antalet tillbehör, övrigt material och verktyg måste också få en grundlig kontroll.

2. Vilka krav ställs på väggen?

En av de första frågorna att ställa sig vid bygge av innervägg, är vilken funktion den ska klara av.

  • Hålla för platt-tv?
  • Vara ljudisolerad?
  • Brandkrav?
  • Ska väggen förses med en dörr?
  • Elinstallationer?

Att börja planeringen med en skiss är därför en bra grund.

3. Reglarna är viktigast och skelettet i väggen

Väggstommen är det första verkliga momentet att ta itu med och även det viktigaste eftersom det här ingår golvreglar (golvsyllar) och takreglar som ska vara i perfekt vinkel. Förankringen måste vara stabil och reglarna raka. Först börjar du med golvregeln för att därefter ge dig på takregeln, då de två monteras parallellt. Använd alltid vattenpass för korrekta markeringar.

4. Installera elen innan regelinklädnad

Innan man påbörjar inklädnad av regelverket med spånskivor och gips, måste alla elinstallationer utföras. Det momentet ska alltid, enligt lag, utföras av behörig elektriker som vet var eldosorna ska in någonstans. Ge dig inte på det här självmant, då eldsvådor, kortslutningar och nekande av ersättning från försäkringbolaget kan bli ett faktum.

Se din innervägg ta form

Att bygga en innervägg inbegriper många moment som måste ske i turordning. Reglingen är absolut viktigast och sedan följer de övriga stegen som att isolera, sätta upp spånskivor och gips. Somliga kan tycka det är onödigt med isolering, men det är bättre att göra det från början än att ångra sig i senare skede.